Ogólne warunki wynajmu samochodów

prosimy o przeczytanie

Najemcą wypożyczanego samochodu może być osoba, która ukończyła 18 lat i
posiada dwa aktualne dokumenty tożsamości: dowód osobisty lub paszport i ważne prawo jazdy.

Opłatę za najem pobieramy gotówką, przelewem lub kartą kredytową. Kaucja na karcie kredytowej, możliwa jest również kaucja przelewem bankowym . Akceptujemy następujące karty kredytowe: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS

Warunkiem wypożyczenia u nas samochodu jest wpłacenie kaucji i opłaty za wynajem z góry za okres wypożyczenia wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy.Kaucja płatna przelewem na nasze konto bankowe zwracana jest w momencie zwrotu nieuszkodzonego przedmiotu (samochodu) najmu. Kaucja zablokowana na karcie kredytowej jest wysyłana do odblokowywana tego samego dnia.

Pojazd może być prowadzony tylko i wyłącznie przez osobę zgłoszoną na umowie i nie może być podnajmowany ani udostępniany innej osobie lub tez innej firmie.

Opuszczenie wypożyczonym samochodem granic RP bez pisemnej zgody firmy P.U.H. Robmax jest zabronione

Przedłużenie najmu pojazdu o jedną godzinę spowodowane korkami lub innymi trudnościami losowymi z dojazdem nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat, zaś przekroczenie o ponad godzinę liczone jest jako dodatkowa doba.

W przypadku braku zwrotu pojazdu do trzech godzin po ustalonym terminie i nie poinformowania firmy P.U.H.Robmax będzie potraktowane jako próba przywłaszczenia samochodu i będzie to skutkowało powiadomieniem organów ścigania

Autem wynajętym w P.U.H. Robmax nie wolno holować innych pojazdów, przekraczać dozwolonej masy samochodu, ani palić w nim tytoniu.

Wszystkie podane u nas ceny są cenami brutto!

Podane ceny obejmują pełne ubezpieczenie ( AC, OC, NNW ) obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

Udziałem własnym Najemcy w ewentualnej szkodzie z własnej winny jest kwota odpowiedzialności wpisana w każdej umowie.

Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują szkód w następujących przypadkach:

  • prowadzenia pojazdu bez zezwolenia wynajmującego
  • ucieczka prowadzącego pojazd
  • złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody

Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują kradzieży wynajmowanego samochodu w przypadku, gdy nie zostaną zwrócone WYNAJMUJĄCEMU kluczyki lub dokumenty wynajmowanego pojazdu. (Najemca wówczas zobowiązany jest do całkowitego pokrycia kosztów samochodu).

Gdy uszkodzenie pojazdu wynikło z kolizji lub wypadku najemca jest zobowiązany do zawiadomienia policji i wynajmującego.

Najemca jest odpowiedzialny za szkody wynikłe ze złego użytkowania samochodu jak i zabezpieczania auta.

Auto do Państwa dyspozycji oddawane jest zawsze czyste, zadbane w pełni sprawne i w takim stanie powinno być nam zwrócone.
Najemca jest zobowiązany do zwrotu auta z taką samą ilością paliwa jaka spisana została w protokole, za ewentualne uzupełnienie stanu paliwa najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów tego paliwa według cennika.

Najemca jest zobowiązany własnym kosztem do sprawdzania stanu codziennego auta (płyny eksploatacyjne itp.) oraz zabezpieczenia auta przed kradzieżą (zamykanie auta, włączanie urządzeń antykradzieżowych, nie zostawianie w aucie dokumentów ani kluczyków).